Maandag 5 juli vanaf 17.00 uur en met uitloop op dinsdag 6 juli om 20.00 uur is er  een raadsvergadering. Deze is niet toegankelijk voor publiek. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Algemene beschouwingen
 • Reactie college op algemene beschouwingen
 • Spreekrecht
 • Installeren kinderburgemeester
 • Installeren directeur Rekenkamer
 • Vaststelling verslagen openbare raadsvergaderingen 31 mei en 14 juni 2021
 • Ingekomen stukken
 • Zienswijze conceptbegroting 2022 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW)
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Milieudienst Rijnmond (DCMR)
 • Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 en Ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GGD Rotterdam Rijnmond
 • Zienswijze conceptbegroting 2022 GR Jeugdhulp Rotterdam-Rijnmond
 • Zienswijze conceptbegroting 2022 Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ)
 • Meerjaren Prognose Ontwikkelingsprojecten (MPO) 2021
 • Bestuursverklaring Tozo I
 • Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Albrandswaard
 • Verkabeling hoogspanningsleiding Landweg Poortugaal
 • Verzoek openbaarmaking gegevens voorgenomen verplaatsing voetbalcomplex De Omloop
 • Budget voor Regeling ondersteuning maatschappelijke organisaties onder COVID-19-maatregelen
 • Jaarstukken 2020 Albrandswaard
 • Kaderbrief 2021-2022 Albrandswaard
 • Regionale Energie Strategie 1.0
 • Verordening sociale huur en middeldure huur gemeente Albrandswaard
 • Covid-19 en ventilatie op school

 

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem

 

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

 

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatiesysteem.