Maandag 31 mei 2021 om 20.00 uur is er een digitale raadsvergadering. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan digitaal worden ingesproken.

U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Zienswijze deelname Stichting FERM door Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
 • Zienswijze Jaarrekening 2020 en Conceptbegroting 2022 BAR-organisatie
 • Zienswijze beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Zienswijze begroting 2022 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Bekrachtiging geheimhouding Rapport en Verklaring ENSIA 2020
 • Bekrachtiging geheimhouding drie bijlagen bij de raadsinformatiebrief Preferente aandelen Stedin van 18 mei 2021
 • Ontwikkelingsplan voor het marktinitiatief Achterdijk 11 te Rhoon
 • Startovereenkomst voor het marktinitiatief ‘Maasstraat naast 27’ te Rhoon
 • Verplaatsing sportpark De Omloop
 • Bestemmingsplan sportpark De Omloop
 • Interpellatiedebat ontwikkelingen Stedin

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem

 

Spreekrecht

Er kan digitaal worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

 

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.