Maandag 30 november om 19.30 uur is er een digitale vergadering Beraad en Advies Ruimte. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan digitaal worden ingesproken.

U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.

Agenda

Op de agenda staat de volgende onderwerpen:

  • Bestemmingsplan Molendijk 2a Rhoon
  • Verklaring van geen bedenking voor de vestiging zonnepark Rhoon
  • Vaststellen Streefbeeld Buijtenland van Rhoon
  • Besluit op bezwaar tegen vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie "De Omloop”
  • Gebiedsvisie Poort van Buijtenland
  • Vaststelling warmtevisie 'de route naar 2050'
  • Programma Stedelijk Waterbeheer 2021-2025

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.

Spreekrecht

Er kan digitaal worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.