Op woensdag 3 juni organiseert de gemeente een virtuele bijeenkomst voor inwoners van Albrandswaard over de communicatie vanuit de instelling van Antes en Fivoor. Vanuit inwoners is meerdere malen bij de gemeente aangegeven dat er behoefte is aan een betere communicatie en informatievoorziening vanuit de instellingen van Antes en Fivoor. Dit zowel in algemene zin als specifiek gericht op incidenten. Voor dit laatste is de optie van een alerteringsapp naar voren gebracht. Als gemeente Albrandswaard hebben wij de afgelopen tijd met Fivoor en Antes hierover gesproken en een aantal mogelijkheden op een rij gezet. Op 3 juni gaan we bij de inwoners toetsen of deze tegemoetkomen aan de verwachtingen.