Maandag 29 maart 2021 om 20.00 uur is er een digitale raadsvergadering. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan digitaal worden ingesproken.

 

U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Bekrachtiging geheimhouding Projectenboek MPO (Meerjaren Prognose Ontwikkelingsprojecten) 2021
  • Beslissing op bezwaar tegen weigering opheffing geheimhouding Monitor woningbouwplannen
  • Eerste verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder R.E. Schneider
  • Omgevingsvisie Albrandswaard 2040

 

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem

 

Spreekrecht

Er kan digitaal worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

 

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.