Maandag 26 april 2021 om 20.00 uur is er een digitale raadsvergadering. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan digitaal worden ingesproken.

 

U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Zienswijze Regiovisie Jeugdhulp
  • Afhandeling bezwaarschriften tegen raadsbesluit Antesterrein
  • Verordening Algemene Begraafplaatsen Albrandswaard 2021
  • Verordening lijkbezorgingsrechten Albrandswaard 2021
  • Ontwikkelingsovereenkomst en verklaring en inzetten project bestemmingsplan- procedure ‘Polder Albrandswaard zuidoost’
  • Bekrachtiging geheimhouding financiële toelichting investering zoeklocaties sportpark De Omloop bijgevoegd bij raadsinformatiebrief 314565
  • Verplaatsing sportpark De Omloop
  • Stedenbouwkundige verkenning Schutskooiwijk/Poortugaal West

 

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem

 

Spreekrecht

Er kan digitaal worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

 

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.