Maandag 24 januari om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Ruimte.

U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2022
  • Wijziging van de tarieventabel leges 2022 in het kader van de Omgevingswet
  • Ontwikkelingsplan voor het marktinitiatief Achterdijk 11 Rhoon
  • Ontwerp Bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon 2021

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.

Geen publiek

Door de Corona-maatregelen is momenteel geen publiek toegestaan.

Spreekrecht

Er kan digitaal worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard. U kunt de vergadering achteraf terugkijken en beluisteren via het raadsinformatiesysteem.