Maandag 23 november om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Welzijn.

De vergadering is digitaal en wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem, en op de Facebookpagina, YouTube en TV-kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Aanwijzing accountant voor controle 2021-2024 
  •  Verlenging Regionaal Beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang
  • Zienswijze 2e Begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Belastingtarieven en –verordeningen 2021
  • Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024
  • Nadere regels peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
  • Financiële tegemoetkoming Corona-maatregelen voor culturele organisaties

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.

Spreekrecht

Er kan digitaal worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatiesysteem. Via de Facebookpagina, YouTube en TV-kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway wordt de vergadering live uitgezonden.