Maandag 21 juni om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Ruimte. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan worden ingesproken.
 

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Bestuursverklaring Tozo I
  • Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Albrandswaard
  • Covid-19 en ventilatie op school
  • Budget voor Regeling ondersteuning maatschappelijke organisaties onder COVID-19-maatregelen
  • Regionaal beleidsplan Beschermd Wonen

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.

Spreekrecht

Er kan worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatie-systeem.