De gemeente is gestart met het maken van een warmtevisie die eind 2020 gereed moet zijn. In de warmtevisie wordt een toekomstbeeld geschetst: hoe wordt Albrandswaard in de toekomst verwarmd? Wat is de beste methode tegen de laagste kosten? Het doel is een aardgasvrij Albrandswaard in 2050. Vorig jaar is tijdens twee bijeenkomsten met inwoners gesproken over welke alternatieven er zijn voor aardgas, de betaalbaarheid daarvan en over wat zij belangrijk vinden bij de overgang naar aardgasvrij wonen. Graag informeren we belangstellenden tijdens een derde bijeenkomst op dinsdag 18 februari over de warmtevisie en de stappen die in de tussentijd zijn gezet.