Gaan we in de hoogte bouwen? Of gaan we in de polder huizen bouwen? Wilt u met ons meedenken over hoe de woonomgeving in Albrandswaard er in 2040 uit zou kunnen zien? Kom dan op donderdag 18 april naar het gemeentehuis naar de themabijeenkomst over wonen in Albrandswaard in de toekomst.

Omgevingsvisie

De bijeenkomst is onderdeel van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een visie met doelstellingen voor de lange termijn. Deze doelstellingen zeggen iets over onze leefomgeving. Hoe willen we wonen en werken? Hoe draagt die leefomgeving bij aan onze gezondheid? Deze visie willen we graag samen met u maken.

Programma

De bijeenkomst op 18 april begint met een inspirerend verhaal. Vervolgens gaan we samen in gesprek over de toekomstige woningbouwopgave, de kansen, de wensen, de dilemma’s en de keuzes. De bijeenkomst begint om 17.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Tijdens de pauze verzorgen wij een maaltijd.

Aanmelden

Het aantal plaatsen is beperkt, vooraf aanmelden is daarom verplicht. Stuur een mail naar m.pijlman@bar-organisatie.nl met als onderwerp 'Toekomst wonen Albrandswaard'. Vermeld in de mail het aantal personen waarmee u komt.