Is het in Albrandswaard ook in 2040 gezond en prettig leven? Hoe wilt u wonen en werken? En hoe draagt de leefomgeving bij aan uw gezondheid? Wilt u bijvoorbeeld meer bewegen in de frisse buitenlucht? En wat is daar dan voor nodig? Denk met ons mee over hoe we in Albrandswaard ook in 2040 gezond en prettig kunnen leven! Kom op donderdag 16 mei in het gemeentehuis naar de themabijeenkomst over een gezonde leefomgeving.

Programma

De bijeenkomst begint om 17.00 uur met een inspirerend verhaal. Daarna gaan we samen in gesprek. Neem uw smartphone mee naar de bijeenkomst. Deze heeft u nodig om (anoniem) deel te kunnen nemen aan een enquête met vragen en stellingen. De bijeenkomst duurt tot 20.00 uur. Tijdens de pauze verzorgen wij een maaltijd.

Aanmelden

Het aantal plaatsen is beperkt, vooraf aanmelden is daarom verplicht. Stuur een e-mail naar m.pijlman@bar-organisatie.nl met als onderwerp ‘gezonde leefomgeving Albrandswaard’. Vermeld in de mail het aantal personen waarmee u komt.

Omgevingsvisie

Deze bijeenkomst staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een visie met doelstellingen voor de lange(re) termijn. Deze doelstellingen zeggen iets over onze leefomgeving. De omgevingsvisie willen we graag samen met u maken. De komende maanden worden daarom meerdere themabijeenkomsten georganiseerd. Hierbij wordt telkens een ander onderwerp binnen de omgevingsvisie aangestipt.