Maandag 14 december en dinsdag 15 december om 20.00 uur is er een digitale raadsvergadering. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan digitaal worden ingesproken. De vergadering wordt op maandag 14 december 2020 om 20:00 uur geopend. Om 23:00 uur zal de vergadering worden geschorst en op dinsdag 15 december om 20:00 uur worden heropend.

U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • Afscheid van mevrouw M. Rombout als raadslid
 • Toelating van de heer R. Polder als raadslid
 • Herstemming Motie V ‘Geen kerstboomverbranding 2020’ van 10 november 2020
 • Bekrachtiging geheimhouding bijlage MPO Projectenboek bij RIB 227139 MPOt
 • Aanwijzing accountant voor controle 2021-2024
 • Verlenging Regionaal Beleidsplan 2018-2020 Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang
 • Zienswijze 2e Begrotingswijziging 2020 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Belastingtarieven en –verordeningen 2021
 • Bestemmingsplan Molendijk 2a Rhoon
 • Verklaring van geen bedenking voor de vestiging zonnepark Rhoon
 • Besluit op bezwaar tegen vestiging gemeentelijk voorkeursrecht locatie "De Omloop”
 • Vaststelling warmtevisie 'de route naar 2050'
 • Programma Stedelijk Waterbeheer 2021-2025
 • Financiële tegemoetkoming Corona-maatregelen voor culturele organisaties
 • Vaststellen Streefbeeld Buijtenland van Rhoon
 • Eindrapport vooronderzoek woningbouw Antes
 • Stedenbouwkundige verkenning Schutskooiwijk en Poortugaal-West

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem

Spreekrecht

Er kan digitaal worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.