Maandag 11 januari om 19.30 uur is er een vergadering Beraad en Advies Welzijn.

De vergadering is digitaal en wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem, en op de Facebookpagina, YouTube en TV-kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
  • Zienswijze deelname Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) aan de Werkgevers-vereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)
  • Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024
  • Nota Integraal Sociaal beleid
  • Beleidsplan integrale handhaving Sociaal Domein
  • Zienswijze Kadernota 2022 GR Jeugdhulp

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem.

Spreekrecht

Er kan digitaal worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatiesysteem. Via de Facebookpagina, YouTube en TV-kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway wordt de vergadering live uitgezonden.