Maandag 1 februari 2021 om 20.00 uur is er een digitale raadsvergadering. De vergadering wordt live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem. Er kan digitaal worden ingesproken.

U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.

Agenda

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Beleidsplan integrale handhaving Sociaal Domein
  • Zienswijze Kadernota 2022 GR Jeugdhulp
  • Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 Samenwerking Vastgoedinformatie Heffing en

Waardebepaling (SVHW)

  • Zienswijze deelname Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) aan de

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV)

  • Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2021 – 2024
  • Nota Integraal Sociaal beleid
  • Startovereenkomst voor het marktinitiatief ‘woningbouw ‘Achterdijk 11’ te Rhoon

Bekijk de agenda en de vergaderstukken in het raadsinformatiesysteem

Spreekrecht

Er kan digitaal worden ingesproken tijdens de vergadering. Aanmelden voor spreekrecht kan bij de griffier via telefoonnummer (010) 506 11 00 of per e-mail griffie@albrandswaard.nl.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugluisteren via het raadsinformatiesysteem. U kunt de vergadering live volgen op de Facebook pagina, YouTube en TV kanaal 12 van RTV Albrandswaard van Caiway.