Home / Wonen & Werken / Zorg & Welzijn
Zorg & Welzijn
Jonge vrouw en oudere vrouw

Wmo-loket

Vraagwijzer Albrandswaard is een gratis informatie- en adviesloket voor inwoners van Albrandswaard voor vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, inkomen en voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vraagwijzer is onderdeel van Stichting Welzijn Albrandswaard.

Inloopspreekuur: maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur.
Adres          Rijsdijk 17A, 3161 HK,  Rhoon
Telefoon     (010) 501 12 22 (maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur)
E-mail         vraagwijzer@welzijnalbrandswaard.nl
Website      www.welzijnalbrandswaard.nl
 

Wmo vervoer

Voor informatie over het collectief vervoer binnen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk verwijzen wij u naar de website www.barvervoer.nl.
 

GGD Rotterdam-Rijnmond

De GGD Rotterdam-Rijnmond voert voor de gemeente Albrandswaard het basistakenpakket volksgezondheid uit.
 

Huisartsenpost

Huisartsenpost Zuid verzorgt samen met de spoedeisende hulp van het Maasstad Ziekenhuis en de dienstapotheek de acute zorg in de regio. De Huisartsenpost is gevestigd op het Spoedplein op het terrein van het Maasstad Ziekenhuis. Inwoners van Albrandswaard kunnen voor spoedeisende medische klachten die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, ’s avonds, ’s nachts en in het weekend terecht bij Huisartsenpost Zuid. Openingstijden: op werkdagen van 17.00 tot 8.00 uur en tijdens weekenden en erkende feestdagen 24 uur per dag geopend.

Telefonisch (010) 290 98 88
Website www.huisartsenpostenrijnmond.nl


Centrum voor Jeugd en Gezin Albrandswaard

De gemeente heeft een lokaal Centrum voor Jeugd en Gezin


Meldcode huiselijk geweld

De Meldcode huiselijk geweld is een stappenplan met afspraken, dat aangeeft hoe omgegaan dient te worden met het signaleren en melden van huiselijk geweld of kindermishandeling.