Home / Wonen & Werken / Bouwen & Wonen / Wonen
Woonvisie 2016 - 2025

De gemeenteraad heeft de Woonvisie 2016 - 2025 vastgesteld. In deze visie wordt de koers uitgezet voor de toekomst van wonen in de komende jaren. Kernpunt daarbij is dat de kwaliteit van wonen en het woonmilieu voorop staat.