Home / Wonen & Werken / Verkeer & Vervoer
Verkeer & Vervoer
 • Oplaadpunten elektrische auto's en fietsen

  Wij zien elektrisch rijden als een goede stap in de richting van schoner, stiller en zuiniger vervoer. Daarom stimuleren wij deze ontwikkeling op het gebied van autorijden. In sommige gevallen is het mogelijk om een oplaadpunt voor elektrische auto’s aan te vragen. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden en voorwaarden.

 • Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen

  Op 7 april 2015 heeft het college opnieuw op grond van artikel 5.6 en 5.8 APV besloten alle wegen en weggedeelten in het gehele grondgebied van de gemeente Albrandswaard aan te wijzen als gebied waar het verboden is te parkeren voor grote voertuigen, met uitzondering van een aantal nader bepaalde gebieden.

 • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)

  In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) wordt het verkeer- en vervoersbeleid van Albrandswaard omschreven (2012-2020). Dit beleid is er op gericht om de (toekomstige) problemen met betrekking tot het verkeer en vervoer in de gemeente zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk op te lossen.

 • Verkeersregels woonerf

  In de gemeente Albrandswaard zijn er diverse woonerven, onder andere De Esdoorn, De Eik, De Beuk, De Kastanje, De Huijters, Rhoon-Noord en De Snip. Er ontstaan regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties omdat automobilisten zich niet of onvoldoende aan de daar geldende verkeersregels houden. Daarom nog eens de regels op een rijtje.

 • 30 kilometerzones

  Regelmatig komen er bij de gemeente klachten binnen over snelheidsovertredingen in 30 kilometerzones. Ook blijkt bij weggebruikers niet altijd bekend te zijn waaraan men 30 kilometerzones kan herkennen en welke regels er gelden. Daarom wil de gemeente via deze weg daar aandacht aan besteden.

www.ov-chipkaart.nl

www.vanAnaarBeter.nl