Home / Wonen & Werken / Onderwijs
Onderwijs

Scholen

Basisonderwijs - openbaar

Basisonderwijs - protestants-christelijk

Basisonderwijs - rooms-katholiek

Basisonderwijs - speciaal

Voortgezet onderwijs - algemeen

Voortgezet onderwijs- beroepsonderwijs

Schoolbesturen

Inloopspreekuur voor jongeren met vragen over school of werk

Doelstelling is dat een ieder die het onderwijs verlaat een startkwalificatie op zak heeft. Uw kind heeft een startkwalificatie als het minimaal een diploma MBO niveau 2, HAVO, VWO of hoger heeft.

Als uw kind zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat wordt hij/zij door de leerplichtambtenaar of school aangemeld bij de Regionale Meld- en Coƶrdinatiefuncties (RMC). Het RMC neemt contact op met de betreffende leerling (geheel op vrijwillige basis) om gezamenlijk een trajectplan op te stellen. Dit kan uiteraard ook op eigen initiatief. Het RMC in Albrandswaard wordt uitgevoerd door De Jonge Krijger.

Inloopspreekuur voor jongeren met vragen over school of werk

Alle jongeren uit Albrandswaard tussen de 16 en 27 jaar die vragen hebben over studiekeuze, werk, school of studiefinanciering kunnen elke maandag van 15.30 tot 16.30 uur terecht bij het gratis inloopspreekuur van projectbureau De Jonge Krijger in het gemeentehuis van Barendrecht (Binnenhof 1). De jongeren kunnen vrijblijvend langskomen om vragen te stellen een coach over werk en school. De inloopspreekuren zijn een aanvulling op de bestaande coachingsvormen van De Jonge Krijger.

De Jonge Krijger

De Jonge krijger is een projectbureau dat begeleiding geeft aan jongeren richting school, werk en wat zij het allerliefste willen doen. De organisatie is al 11 jaar specialist in het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. De begeleiding is bijna altijd gratis voor jongeren.

Brede School Albrandswaard