Home / Wonen & Werken / Centrum Ontwikkeling Rhoon
Centrum Ontwikkeling Rhoon

Het centrum van Rhoon wordt gerevitaliseerd. Het is een project dat uit meerdere deelgebieden bestaat. Twee van de drie fases zijn inmiddels afgerond. Het Strawinskiplein is volledig nieuw bestraat, geverfd en heeft een heleboel extra parkeerplaatsen. De Dorpsdijk is voorzien van nieuwe riolering en nieuwe bestrating.

De laatste fase van dit project betreft de Julianastraat, Werkersdijk en het Louwerensplein. In deze laatste fase wordt in de Julianastraat en de Werkersdijk de bestrating en de riolering vervangen en krijgt het Louwerensplein zijn definitieve inrichting. De werkzaamheden worden uitgevoerd door W. van de Heuvel infra uit Rhoon.

De afgelopen periode is er regelmatig overleg geweest met bewoners en ondernemers. Het project omvat een groot deel van het centrum dus overlast is onvermijdelijk. Wel proberen we dit door goede coördinatie, communicatie en planning tot een minimum te beperken.

Achtergrond

  • De gemeente heeft voor dit project  subsidie aangevraagd voor de herinrichting van de Julianastraat, Dorpsdijk / Werkersdijk en een gedeelte van het Louwerensplein bij de Stadsregio Rotterdam.
  • De Stadsregio heeft in november 2013 deze aanvraag gehonoreerd.
  • De  ontwerpen zijn samen met inwoners en ondernemers nader uitgewerkt: schetsontwerp > voorlopig ontwerp > definitief ontwerp > bestektekening.