Home / Wonen & Werken / Bouwen & Wonen
Bouwen & Wonen
Verbouwen woning

Omgevingsvergunning

Wilt u gaan (ver)bouwen, dan hebt u meestal een vergunning nodig. Gaat het om een groot bouwwerk (hoger dan 5 meter)? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen. In andere gevallen hoeft u vaak alleen een melding te doen.
 

Welstand

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen en de eisen van het beeldkwaliteitsplan.
In de welstandsnota van de gemeente staan de welstandseisen. In een beeldkwaliteitplan staan eisen van beeldkwaliteit. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Is dat zo, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd.

Riolering

Is uw woning of bedrijf niet aangesloten op de riolering? De gemeente verzorgt de aansluiting op het openbare rioolstelsel vanaf de perceelgrens.
 

Slopen

U hebt in het algemeen geen vergunning nodig om te mogen slopen. Meestal moet u wel een sloopmelding doen.