Home / Wonen & Werken / Bouwen & Wonen / Bestemmingsplannen
Bestemmingsplannen
  • Bestemmingsplannen

    De gemeente stelt steeds vaker haar bestemmingsplannen digitaal beschikbaar. Dit doen wij door deze te publiceren op de website ruimtelijkeplannen.nl. Uiteraard kunt u plannen ook in het gemeentehuis inzien. Hier kunt u bovendien uitleg krijgen. Naast vastgestelde ruimtelijke plannen zijn er ook ruimtelijke plannen in procedure. Deze kunt u ter inzage inzien.

  • Beeldkwaliteitplannen

    Beeldkwaliteitplannen helpen en sturen in de vraag wat passend en wenselijk is voor een bepaald gebied in de gemeente. Beeldkwaliteitplannen zijn heel bepalend in de ruimtelijke randvoorwaarden van een bepaalde ontwikkeling in zijn omgeving. Bouwplannen worden getoetst aan beeldkwaliteitsplannen: past de ontwikkeling wel bij de identiteit van een gebied? Door het laten zien van samenhang, ruimtelijke oplossingen, karakteristieken en manieren om deze te versterken heeft de gemeente Albrandswaard voor een groot aantal plangebieden beeldkwaliteitplannen die u inspireert en meeneemt bij het maken van een gebiedseigen en haalbaar ruimtelijk plan. Bijvoorbeeld bij de (ver)bouw van een woning in het buitengebied van Rhoon, de Polder Albrandswaard, een ontwikkeling langs de Groene Kruisweg of een ontwikkeling in een ander plangebied.