Home / Wonen & Werken / Afval & Milieu
Afval & Milieu

Afval ophalen

Wanneer wordt het afval bij u in de straat opgehaald? Bekijk de afvalkalender 2017. Of download de gratis afval app. In deze app kunt u opzoeken in welke afvalbak het afval hoort, waar het dichtsbijzijnde milieuparkje is en wanneer afval wordt opgehaald. U vindt de app in de appstore door te zoeken op de term 'Recyclemanager'. Heeft u geen smartphone? U kunt de informatie ook raadplegen op www.recyclemanager.nl.

  • Plaats de minicontainer op de ophaaldag tussen 07.00 en 07.30 uur op de aanbiedplaats. Wilt u de minicontainer na het legen zo snel mogelijk weer weghalen. Uiterlijk voor 21.00 uur, anders loopt u kans op een bekeuring.
  • Plaats de minicontainer verder altijd op eigen terrein. Dus niet op de openbare weg of in de brandgang.
  • Zet geen los afval of grofvuil bij de containers. Afval dat naast de container wordt geplaatst, wordt niet meegenomen.

Afval scheiden

De gemeente Albrandswaard wil zo veel mogelijk afval scheiden. Afval scheiden is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee, want het verbranden van afval kost veel geld.

Wat kan allemaal worden gescheiden?

Afvalscheidingstation / milieustraat

Aan de Nijverheidsweg 3 in Rhoon bevindt zich het afvalscheidingstation (ook wel: de milieustraat). Hier kunt u uw afval aanbieden. Het afvalscheidingstation is vooral bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven met de wekelijkse afvalinzameling.

Milieuparken

Op dit moment zijn er 32 milieuparken waar u glas, papier, textiel, plastic, metaal (blik) en drankkartons kwijt kunt.

www.afvalscheidingswijzer.nl