Buurtsportcoaches

De buurtsportcoach organiseert activiteiten, projecten en samenwerkingsverbanden voor alle inwoners binnen uw gemeente. Indien er een behoefte is voor specifieke doelgroepen is het mogelijk om met de buurtsportcoach een activiteit of project op maat samen te stellen. Te denken valt hierbij aan een sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking, autisme of een ongezond gewicht. Zowel voor kinderen als voor volwassenen is dit aanbod mogelijk. Tevens kan de buurtsportcoach ook ingezet worden ter bevordering van sociale integratie (nieuwkomers). In samenhang met het Wijkteam kan de buurtsportcoach ook aansluiten bij individuele casuïstiek.

Sportaanbieders

De buurtsportcoach zet zich in om sportaanbieders in de gemeente te ondersteunen en te versterken, vraag en aanbod samen te brengen en samenwerkingen op te zetten. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het organiseren van een sporttoernooi;
  • Invulling geven aan de daluren;
  • Het organiseren van kennismakingslessen (sportclinics) bijvoorbeeld in het park, op scholen of op de vereniging;
  • Aanpassingen bieden zodat mensen met een beperking ook kunnen sporten bij reguliere sportvereniging;
  • Het aandragen van vrijwilligers (via het vrijwilligerspunt);
  • Trainingen en diverse workshop op de gebieden sport, EHBO, alcohol en drugs.

Onderwijs

In het onderwijs is beweegaanbod al jaren een gespreksonderwerp. De buurtsportcoach zet zich in om voor het onderwijs een zo passend mogelijk programma aan te bieden. Enkele voorbeelden zijn:

  • Sport en cultuur aanbod organiseren tijdens de gymlessen;
  • Het opzetten van gymlessen die vervolgens kunnen worden overgenomen door een leerkracht;
  • Organiseren van koningsspelen, sporttoernooien en/of sportdagen;
  • Sportmaterialen.

Initiatieven

Elk initiatief op het gebied van sport, cultuur en beweeg activiteiten zijn zeer welkom bij de buurtsportcoach. Samen met de buurtsportcoach kan een initiatief uitgewerkt worden tot een activiteit. Heeft u een idee of initiatief? Neem dan contact op met de buurtsportcoach!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

U kunt ook kijken op de website www.albrandswaardactief.nl.