Buijtenland van Rhoon

Een toegankelijk en aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied, dat is het toekomstplaatje voor het 600 hectare grote gebied tussen Rhoon, de Oude Maas en Portland. De Provincie Zuid-Holland voert de opdracht uit voor het Rijk. De gemeente Albrandswaard bepaalt volgens welke richtlijnen dat moet gebeuren en stelt het bestemmingsplan vast.

Dit gebied is dus nog volop in ontwikkeling!