Vragen over uw zorg en werk?

U kunt voor veel zorgvoorzieningen bij ons terecht. Het gaat om de zorg voor langdurig zieken of ouderen, jeugdhulp en hulp bij het vinden van werk (of een uitkering) voor mensen met een beperking of achterstand die ook moeilijk een baan vinden. Wij kijken vooral naar wat uw vraag is en zoeken samen met u naar een oplossing, eventueel met hulp van de omgeving. Wie het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet redt, kan rekenen op onze hulp.

Alle contactgegevens in één overzicht

Download dit overzicht als pdf.

Situatie

Binnen kantooruren
(9:00 - 16.00 uur)

Buiten kantooruren
(16.00 - 9.00 uur/weekend)

Heeft u een concrete zorgvraag of
hulp
nodig bij het vinden van uw weg
binnen de zorg en werk en inkomen?

Wijkteam via de Vraagwijzer van
Stichting Welzijn Albrandswaard
telefoon: (010) 501 12 22
(maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)
bezoekadres: Het Koetshuis, Rijsdijk 17a, Rhoon
(maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 uur)
of
(aan)meldformulier
 

(aan)meldformulier
Heeft u hulp nodig van een vrijwilliger
bij uw dagelijkse klussen?
Stichting Welzijn Albrandswaard
telefoon: (010) 501 12 22
(maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)
bezoekadres: Het Koetshuis, Rijsdijk 17a, Rhoon
(maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 uur)    
 
info@welzijnalbrandswaard.nl
Spoedeisende situatie (ook acute
gevallen van huiselijk geweld
en kindermishandeling)
112
(brandweer, politie en
medische hulpdiensten)

112
(brandweer, politie en
medische hulpdiensten)

Acute psychiatrische crisis Huisarts (010) 29 09 888
Huisartsenpost Rotterdam
Zuid
 
Niet acute gevallen van huiselijk
geweld en kindermishandeling               
0800 - 2000
Veilig Thuis
0800 - 2000
Veilig Thuis
 

Wijkteams

De wijkteams bestaan uit professionals, die ieder vanuit hun deskundigheid ondersteuning kunnen bieden. Zij werken volgens het principe 1 huishouden, 1 regisseur, 1 plan. Dit betekent dat u één aanspreekpunt heeft. Zij zijn bereikbaar via De Vraagwijzer van Stichting Welzijn Albrandswaard, telefoon (010) 501 12 22 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur) of via de gemeente, telefoon (010) 506 11 11. Maar u kunt ook gebruik maken van het (aan)meldformulier. Of kom naar het inloopspreekuur op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur in Het Koetshuis (Rijsdijk 17a, Rhoon). Tijdens het inloopspreekuur zijn medewerkers van het wijkteam aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Knelpuntencoach

Hebt u een probleem met geleverde zorg en ondersteuning? Op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen? Of heeft u twijfels over de hulp of zorg die u, uw cliënt of uw buurtbewoner ontvangt? Dan kunt u terecht bij onze knelpuntencoaches. Zij helpen u zo snel mogelijk met het vinden van een passende oplossing. De knelpuntencoaches zijn telefonisch bereikbaar via de Vraagwijzer van Stichting Welzijn Albrandswaard, telefoon (010) 501 12 22 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur). Mochten zij niet aanwezig zijn, dan bellen zij u gegarandeerd binnen 2 werkdagen terug. U kunt ook gebruik maken van het digitale meldformulier.

Sociale kaart: vind snel een instantie of hulpverlenende organisatie

Vrijwel alle hulpverlenende diensten (zoals zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, maar ook ouderverenigingen en gehandicaptenverenigingen) zijn te vinden met behulp van de ‘sociale kaart’. Op deze website kunt u met behulp van een zoekmachine op eenvoudige wijze het juiste adres van de instantie waar u moet zijn.

MEE Rotterdam Rijnmond beheert de sociale kaart van onze gemeente.

Zo gaan wij om met uw privacy

Als u een beroep doet op voorzieningen uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet, dan registreren wij uw persoonsgegevens. In het privacyreglement ligt vast hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Meer informatie