Proclaimer

De gemeente Albrandswaard is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website

De gemeente doet er alles aan om deze website actueel en juist te houden. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd? Neem even contact met ons op.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld

Persoons- of adresgegevens worden alleen gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor inhoud websites van derden

Het is mogelijk dat deze website toegang biedt tot websites die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Albrandswaard vallen. U kunt de gemeente Albrandswaard hier niet op aanspreken. Leg uw vraag, opmerking of klacht neer bij degene die een bepaalde website beheert.