RSS
Nieuws
 • 5 april: informatiebijeenkomst organiseren van evenementen

  (23-03-2017)

  Op woensdag 5 april bent u van harte welkom bij de bijeenkomst over het organiseren van evenementen. Tijdens de bijeenkomst worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van (de organisatie van) evenementen besproken. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen, te netwerken en informatie uit te wisselen. De bijeenkomst start om 19.30 uur.

 • Verkeersmaatregelen Portlandse Baan

  (23-03-2017)

  In de afgelopen twee jaar zijn op de Portlandse Baan tussen de Rhoonse Baan en Koedoodsedijk verschillende ongelukken gebeurd. Om gericht actie hiertegen te kunnen ondernemen, is in de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de toedracht van deze ongelukken. Op basis van dit onderzoek neemt de gemeente binnenkort een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

 • Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  (21-03-2017)

  De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Albrandswaard is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 83,31%. Dat is 8% meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. De meeste stemmen gingen naar de VVD, gevolgd door de PVV.

 • Realisatie 1e fase Hof van Spui kan van start

  (16-03-2017)

  De realisatie van woningbouwproject ‘Hof van Spui’ in Rhoon komt in zicht. Afgelopen week ondertekenden de gemeente en Bouwbedrijf Wagemakers een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van Spui Fase I. In Fase 1 worden 21 woningen gerealiseerd.

 • Klimaatbundel voor burgemeester Wagner

  (16-03-2017)

  Vaker buiten spelen zonder het gebruik van computers, zorgen dat slagtanden niets meer waard zijn en hergebruik van verpakkingen. Het zijn slechts een paar van de uitkomsten van de Kids Climate Conference 2016, de ‘klimaattop’ voor kinderen van 8 tot 14 jaar.

  Uit de vele suggesties voor de aanpak van het klimaatprobleem koos een deskundige jury de 14 meest creatieve en bruikbare oplossingen. Deze 14 ideeën zijn terug te vinden in de Klimaatbundel 2016. Afgelopen maandag kreeg burgemeester Hans Wagner een exemplaar hiervan uit handen van een van de deelnemers, de 12-jarige Coen de Leeuwe uit Albrandswaard.

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen

  (16-03-2017)

  De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Albrandswaard is bekend. Het opkomstpercentage lag dit keer op 83,69%. Dat is 8,65% meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012. De meeste stemmen gingen naar de VVD, gevolgd door de PVV. De definitieve uitslag wordt vrijdag 17 maart 2017 bekendgemaakt.

 • Winnaars prijsvraag Leerplichtwet

  (16-03-2017)

  Ook dit jaar waren de leerplichtambtenaren van de gemeente weer aanwezig op de scholenmarkt eind januari in De Brinkhoeve. Kinderen die de scholenmarkt hebben bezocht, konden meedoen aan een prijsvraag over de Leerplichtwet. Op 16 maart, de Dag van de Leerplicht, zijn de winnaars van de prijsvraag bekend gemaakt.

 • Gratis compost ophalen bij het afvalscheidingstation

  (16-03-2017)

  Vanaf zaterdag 25 maart kunt u weer gratis compost ophalen bij het afvalscheidingstation aan de Nijverheidsweg 3 in Rhoon. Met deze actie bedanken wij u voor uw inspanning gft-afval gescheiden aan te leveren. Uw verwerkte gft-afval krijgt u nu dus terug in de vorm van compost!

 • Schoonmaak sporthal Rhoon

  (15-03-2017)

  Binnenkort starten de werkzaamheden voor de renovatie van de sporthal aan de Stationsstraat in Rhoon. Voorafgaand hieraan wordt donderdag 16 maart gestart met het schoonmaken van de stalen dak- en gevelplaten. Vervolgens worden de platen voorzien van een nieuwe coating. In totaal duren deze werkzaamheden ongeveer 2 weken.

 • Tussentijdse opkomstpercentages Tweede Kamerverkiezingen

  (15-03-2017)

  U mag vandaag naar de stembus om te stemmen voor de Tweede Kamer. U kiest de volksvertegenwoordiging voor een periode van vier jaar. Na de Tweede Kamerverkiezingen is er niet alleen een nieuwe volksvertegenwoordiging, maar komt er ook een nieuw kabinet. Hier vindt u de opkomstpercentages van 11.00, 13.00 en 19.00 uur van de 14 stembureaus in de gemeente Albrandswaard.

 • Ter inzage legging proces-verbaal verkiezingen Tweede Kamer 15 maart 2017

  (13-03-2017)

  De burgemeester van de gemeente Albrandswaard maakt bekend dat vanaf donderdag 16 maart 2017 tot het moment dat de Tweede Kamer heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden, de processen-verbaal van de stembureaus (N 10) en het proces-verbaal N 11 ter inzage liggen bij de afdeling Publiekszaken.

 • College legt concept zienswijze voor aan gemeenteraad: “Geen windmolens in en rond Albrandswaard”

  (09-03-2017)

  De gemeente Albrandswaard is van plan een zienswijze in te dienen bij de provincie Zuid-Holland. Deze zienswijze gaat over vier nieuwe locaties die de provincie heeft aangewezen voor de realisatie van windenergie: Beneluxplein, Distripark Eemhaven, Beerenplaat en Poort van Charlois. Met de zienswijze wil de gemeente Albrandswaard onderbouwen waarom de provincie moet afzien van windmolens op genoemde locaties.

 • Maatregelen wateroverlast Ribbiuslaan, Barendregtlaan en Kooijmanlaan Rhoon

  (28-02-2017)

  In juni 2016 ontstond er tot twee keer toe wateroverlast door zware regenbuien in G.E.C. Ribbiuslaan, Jan Kooijmanlaan en de C. Barendregtlaan. Deze overlast gaf water op straat en in sommige gevallen water over de vloer van de woningen, water in de tuinen en hoog grondwater. Ook het waterpeil in de sloot langs de Groene Kruisweg stond extreem hoog. Inmiddels is het probleem met het waterpeil in de sloot opgelost en wordt tevens de sloot binnenkort gebaggerd.

 • Opruimactie fietsenstallingen metrostations

  (23-02-2017)

  In de fietsenstallingen bij de metrostations Poortugaal (Hofhoek) en Rhoon (Stationsstraat, Debussystraat en Mozartlaan) staan sommige fietsen langdurig gestald. Binnenkort gaat de gemeente deze fietsen van een waarschuwingssticker voorzien. De eigenaren van deze fietsen hebben tot 5 april 2017 de tijd hun fiets weg te halen. Fietsen die niet worden opgehaald, worden door de gemeente verwijderd. Aangezien het niet duidelijk is wie de eigenaar is, beschouwen wij de fietsen als een gevonden voorwerp (zie artikel 5:5 Burgerlijk Wetboek).

 • Afvalcampagne ‘Beter scheiden, Minder afval’ van start

  (01-02-2017)

  Op woensdag 1 februari 2017 is in Albrandswaard de afvalcampagne ‘Beter scheiden, Minder afval’ van start gegaan. Het doel van deze campagne is om het afval in onze gemeente beter te scheiden door inwoners bewust of bewuster te maken van het belang van goed afval scheiden.

Archief