Home / Politiek & Bestuur / Organisatie
Organisatie

Bij de gemeente Albrandswaard werken ongeveer 150 mensen. Zij ondersteunen het college van B&W bij de voorbereiding en uitvoering van besluiten.

Werken bij de gemeente Albrandswaard

Bekijk onze vacatures

Waar staat de gemeente Albrandswaard voor?

  • We zijn een naar buiten gerichte organisatie
  • We bieden hoogwaardige dienstverlening
  • We zijn een eigentijdse werkgever
  • We plannen onze werkzaamheden en werken integraal
  • We hebben aandacht voor goed management
  • We zijn een netwerkorganisatie die gebruik maakt van expertise en schaalvoordeel door samenwerking

Directeur

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris. Hij is de algemeen directeur van de organisatie.