Home / Politiek & Bestuur / Gemeentefinanciën
Gemeentefinanciën

Programmabegroting

Aan de hand van het collegeprogramma stelt de gemeenteraad ieder jaar de programmabegroting vast. Hierin staat wat de plannen zijn voor het komende jaar en wat dit gaat kosten.

Jaarrekening en jaarverslag

Na afloop van het jaar stelt de gemeenteraad de jaarrekening vast. In de jaarrekening en het jaarverslag staat in hoeverre de plannen zijn uitgevoerd en wat dit heeft gekost.

Hieronder kunt u de begrotingen en jaarrekeningen/jaarverslagen van de laatste jaren downloaden.