Home / Politiek & Bestuur / Denk mee, doe mee!
Denk mee, doe mee!

Het betrekken van inwoners bij wat we als gemeente doen en bedenken vinden we belangrijk. Het is één van de speerpunten van het college.

Als enige gemeente in Nederland beschikken we over een Database Deskundige Burgers. Deze database bestaat uit ongeveer 150 inwoners van Albrandswaard met ieder hun eigen deskundigheid en vaardigheden. 

De gemeente Albrandswaard heeft een aantal commissies en adviesraden die de gemeenteraad en het college van B&W ondersteunen en adviseren.

Iedere inwoner van Albrandswaard kan ook zelf een voorstel indienen bij de gemeenteraad. Dat heet een burgerinitiatief.

Spreekrecht gemeenteraad

U kunt voor een carrouselvergadering en/of raadsvergadering spreektijd aanvragen bij de griffier.

Meer informatie over spreekrecht