Home / Loket / Iets melden
Iets melden

Melding buitenruimte (gemeente Albrandswaard)

Iets kapot of niet in orde, bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, rondslingerend vuil of niet brandende straatverlichting. Meld het ons!

 • Formulier Melding buitenruimte
 • Telefoon: (010) 506 11 11 (op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur)
 • Via de gemeente Albrandswaard app. U kunt de gemeente-app gratis downloaden via de Apple of Android store. Als u ‘gemeente Albrandswaard app’ intypt, verschijnt de app in de lijst.

Melding overlast of vandalisme (gemeente Albrandswaard)

Verkeersoverlast, burenoverlast of vandalisme, bijvoorbeeld vernielingen van straatmeubilair of terugkerende overlast van omwonenden.

 • Formulier Melding overlast of vandalisme
 • Via de gemeente Albrandswaard app. U kunt de gemeente-app gratis downloaden via de Apple of Android store. Als u ‘gemeente Albrandswaard app’ intypt, verschijnt de app in de lijst.

Klacht handelen gemeente

Ben u niet tevreden over het werk van de gemeente of de wijze waarop u bij de gemeente te woord bent gestaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente zelf. Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u daarna terecht bij de gemeentelijke ombudsman. Kijk voor meer informatie op pagina Klacht indienen.

Veiligheid / openbare orde  / aangifte (Politie Rotterdam Rijnmond)

Meldingen of aangifte:

 • Telefoon: 112 (spoed, 24 uur per dag)
 • Telefoon: 0900-8844 (niet spoedeisende zaken)
 • Internet: www.politie.nl

Stank- en geluidsoverlast (Milieudienst Rijnmond)

Meldingen: www.dcmr.nl/milieuklacht

Water (Evides Waterbedrijf)

Meldingen: www.evides.nl

Verloren of gevonden

Ik ben een voorwerp verloren

Als u in Albrandswaard een voorwerp bent verloren, kunt u op twee manieren aangifte doen:

 1. Via de website www.verlorenofgevonden.nl
 2. Aan de balie in het gemeentehuis

Meer informatie over aangifte van een verloren voorwerp.

Gaat het om een voorwerp van u dat gestolen is? Bijvoorbeeld uw fiets? Dan moet u wél aangifte doen bij de politie.

Ik heb een voorwerp gevonden

Als vinder van een voorwerp heeft u een plicht uw best te doen het voorwerp weer bij de eigenaar terug te krijgen. U kunt op twee manieren aangifte doen van een gevonden voorwerp:

 1. Via de website www.verlorenofgevonden.nl
 2. Aan de balie in het gemeentehuis

Meer informatie over aangifte van een gevonden voorwerp.

www.verlorenofgevonden.nl