Home / Loket / Belastingen
Belastingen
Monopoly huisje

De gemeente Albrandswaard heeft de afwikkeling van alle belastingzaken ondergebracht bij SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling).

SVHW int namens de gemeente Albrandswaard de volgende belastingen en heffingen:

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing

Via het belastingloket van SVHW krijgt u antwoorden op vragen over uw belastingaanslag. Verder kunt u taxatieverslagen inzien (WOZ), bezwaar indienen, een verzoek om vermindering doen, kwijtschelding aanvragen en een automatische incasso afgeven.

Adres: Rijksstraatweg 3b, 3286 LS Klaaswaal
Postadres: Postbus 7059, 3286 ZH Klaaswaal
Telefoon: 0800 020 08 73 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
Website: belastingloket van SVHW