Verhuizing doorgeven
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is bevoegd zelf de verhuizing door te geven. Maar de volgende personen mogen dat ook voor u doen:

 • Ouders, met hetzelfde oude en nieuwe woonadres.
 • Meerderjarige kinderen, met hetzelfde oude en nieuwe woonadres.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners, met hetzelfde nieuwe woonadres.
 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg waar u verblijft.

Nog geen 16 jaar? Dan zijn ouders/verzorgers of voogd verplicht de verhuizing door te geven.

Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe woongemeente.

Als u bij iemand gaat inwonen dan heeft u van die persoon toestemming nodig om in te schrijven.

Gaat u samenwonen en u geeft gelijktijdig een adreswijziging door, dan is er geen toestemmingsformulier nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Online doorgeven

 • uw DigiD
 • gescande koop- of huurovereenkomst

Schriftelijk doorgeven

Geeft u het schriftelijk door? Voeg een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en een kopie koop- of huurovereenkomst bij het te downloaden PDF-formulier. Op het formulier zet u het volgende:

 • naam en geboortedatum van u en gezinsleden die meeverhuizen
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres en de datum van verhuizing
 • uw handtekening

Persoonlijk doorgeven

 • neem een geldig identiteitsbewijs en kopie koop- of huurovereenkomst mee

Maak hiervoor een afspraak

Inwoning / samenwonen

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Briefadres of inwoning

Een briefadres is een adres waarop u uw post kunt ontvangen wanneer u geen woonadres hebt. Neemt u een briefadres of gaat u bij iemand inwonen? U hebt dan een schriftelijke verklaring nodig waarin u aangeeft waarom u op een briefadres ingeschreven wilt worden. Bovendien moet de hoofdbewoner van het briefadres schriftelijk toestemming geven. Verder hebt u een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner en uw geldige identiteitsbewijs nodig.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren / Afspraak"

Formulieren / Afspraak

U doet aangifte voor uzelf en uw gezinsleden (echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner, ouder(s) en kind(eren)). Verhuist er iemand anders mee? Bijvoorbeeld een vriend of vriendin met wie u geen geregistreerd partnerschap heeft? Dan moet hij of zij zelf aangifte doen.

Aangifte kan op 3 manieren:

www.digid.nl

www.ideal.nl