Zorgaanbieders

Arrangementenmodule

De arrangementenmodule is een rekenhulp voor specialistische jeugdhulp die ondersteunt met het opstellen van een ondersteuningsarrangement (ook wel arrangement genoemd). Het arrangement is een budget waarmee de zorgaanbieder moet zorgen dat de resultaten die in het ondersteuningsplan zijn vastgelegd, worden bereikt. We onderscheiden een lokale arrangementenmodule en een regionale arrangementenmodule.

Administratieprotocol

Voor alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders van de BAR-organisatie geldt een administratieprotocol. Het is erop gericht voor alle partijen de uitvoering van de administraties zo efficiënt mogelijk af te handelen. Het protocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en declaratieproces binnen de BAR-organisatie verloopt en welke stappen u als jeugdhulpaanbieder daarin moet nemen. Verder vindt u hierin de afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en declaratiegegevens, de wijze van aanlevering en de uiteindelijke betaling van declaraties.

De huidige versie van het protocol is een doorontwikkeling van de versie die met u is besproken in november 2017. Het is een levend document. Mochten er aanpassingen komen dan informeren wij u via hierover via onze contractmanager. Op pagina 3 vindt u onder ‘Wijzigingsbeheer’ wanneer welke onderdelen zijn aangepast.