Zelf openbaar groen beheren

De gemeente werkt samen haar inwoners aan een aantrekkelijke woonomgeving waarin het prettig en veilig is om te spelen, te wandelen en elkaar te ontmoeten. U kunt zelf een stuk openbare ruimte onderhouden, het zogenoemde ‘zelfbeheer’. U beslist mee over hoe het stuk groen wordt ingericht en welke bloemen en planten er worden gebruikt. Het gebied blijft wel voor iedereen toegankelijk. Samen met de gemeente maakt u afspraken over het onderhoud en wie welke taken op zich neemt. Groen moet je samen doen!

Waarom zelfbeheer?

Door zelfbeheer kunt u zelf bepalen hoe een stuk groen er bij ligt. Wachten op onderhoud door de gemeente is niet meer nodig. U heeft zelf directe invloed op het groen in uw woonomgeving. De woonomgeving kan naar eigen smaak worden onderhouden en wordt zo een beetje meer voor uzelf. Daarnaast is het leuk en gezellig om samen met buurtgenoten groen te onderhouden.

Voor de gemeente is zelfbeheer ook een manier om te bezuinigen op kosten voor de buitenruimte. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Hoe werkt het?

Heeft u een idee om zelf voor een stukje van uw woonomgeving te zorgen? Bedenk wat u graag zou willen doen en bespreek uw plannen met ons. U kunt ook andere enthousiaste bewoners zoeken en samen een plan maken. Met de gemeente gaat u het terrein bekijken en samen maakt u afspraken over het onderhoud. De afspraken worden op papier gezet. Ieder jaar bespreken gemeente en bewoners of alles nog naar wens verloopt.

Meer informatie?

Wilt u zich aansluiten bij één van de initiatieven in de gemeente of wilt u zelf uw plantsoen voor de deur mooier maken? Stuur dan een e-mail naar de wijkregisseurs via wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl.