Wijkregisseurs

Wijkregie in Albrandswaard heeft zich de laatste jaren steeds verder ontwikkeld. Vanuit beheer openbare ruimte is een vertaalslag gemaakt van de ‘harde’ kant naar de meer sociale kant om zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in een straat, buurt of wijk. De openbare ruimte, de leefomgeving van de inwoners van Albrandswaard, biedt een mooie basis om initiatieven die de leefbaarheid bevorderen te ondersteunen. Daarnaast is wijkregie constant op zoek naar innovatieve manieren om inwoners te betrekken bij het opstellen en zeker ook bij het uitvoeren van het gemeentelijk beleid en taken.

Wijkregisseurs

Het doel van de inzet van wijkregisseurs is dat de wensen en belangen van bewoners in Albrandswaard meegewogen worden in besluiten en uiteindelijk zichtbaar zijn in de projecten en werkzaamheden die de gemeente en haar partners in de wijken uitvoeren.

Het gaat om verbinden, inspireren, enthousiasmeren, (bij)sturen, bewaken en afstemmen. De wijkregisseur signaleert in de wijk en formuleert als dat nodig is een aanpak en bewaakt dat initiatieven niet vanuit één inhoudelijk aspect benaderd worden, maar vanuit een samenhangende blik op de wijk (jaarplan). 

De wijkregisseur is de spin in het web. Het bouwen en onderhouden van een netwerk tussen bewoners, maatschappelijke partners, bedrijven en de gemeente is één van de hoofdopgaven. Uw wijkregisseurs zijn Richard van Vliet en Burçin Korkmaz

Contact

E-mail: wijkgerichtwerken@albrandswaard.nl
Facebook: Facebook.com/wijkregiealbrandswaard
Twitter: Twitter.com/WijkregieAlbr