WhatsApp buurtpreventie

Uw smartphone is het middel om mensen in uw buurt te informeren over wat u heeft gezien en wat u daarvan denkt. Door een bericht te plaatsen in de WhatsApp-groep van uw gebied ontvangen meerdere mensen uit uw omgeving de melding en kunnen mee gaan kijken. Waar nodig kan er in de groep overlegd worden of door iemand uit de groep de politie worden geïnformeerd.

Komt er een melding binnen vanuit een WhatsApp-groep, dan kan de buurtpreventie medewerk(st)er meedenken, adviseren en waar mogelijk samen met een collega extra aanwezig zijn in de wijk waar de melding vandaan komt of zelfs het advies geven om de politie in te schakelen.

Snel waarschuwen

In een WhatsApp-groep kunnen meer dan 100 mensen deelnemen. Binnen een paar seconden bereikt u een groot aantal mensen. Zo kunt u elkaar waarschuwen als u iets verdachts ziet en eventueel een foto meesturen.

Aanmelden WhatsApp-groep

Informeer bij uw buren of bij de wijkagent of een WhatsApp-groep actief is bij u in de buurt en/of straat. Geen WhatsApp-groep actief? Start er dan zelf een op.

Sticker

Wilt u kenbaar maken dat u deelneemt aan WhatsApp buurtpreventie? De gemeente stelt gratis stickers beschikbaar. U kunt de stickers ophalen op de volgende locaties:

  • Gemeentehuis, Hofhoek 5 in Poortugaal
  • Wijkcentrum De Boekenstal, Dorpsstraat 34 in Poortugaal
  • Villa het Oog, Dorpsdijk 40 in Rhoon
  • Wijkcentrum Portland, Hof van Portland 41 in Rhoon