Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Iedereen wil zo lang mogelijk gezond blijven en zo zelfstandig mogelijk leven. Bij de één gaat dit vanzelf, maar voor een ander kan dit hard werken zijn. Velen hebben familie, vrienden en bekenden  die hen kunnen helpen.

Een kleine groep mensen lukt het, zelfs met hulp uit het eigen netwerk, niet om het zelfstandig vol te houden. Deze groep mensen hebben ondersteuning, begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf elders nodig. De Wet maatschappelijke ondersteuning is speciaal voor deze mensen bedoeld. De gemeente is verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Voor de Wet wordt toegepast, kijkt de gemeente eerst naar wat u zelf nog kunt. Ons uitgangspunt is echter wel dat wie het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet redt, op onze hulp kan rekenen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning kent algemene voorzieningen en maatwerk. Met algemene voorzieningen wordt bedoeld dat deze voorzieningen voor iedere inwoner met een hulpvraag toegankelijk zijn. Onder maatwerk vallen alle voorzieningen waar u een aanvraag voor moet doen.

De gemeente heeft voor de uitvoering van de ondersteuning contracten afgesloten met een aantal grote partners.