Vervangende mantelzorg (respijtzorg)

Het kan soms zwaar zijn om altijd bezig te zijn met de zorg van een ander. Het is daarom mogelijk om als mantelzorger een tijdelijke overname aan te vragen. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd. Wanneer u respijtzorg aanvraagt, neemt een beroepskracht of vrijwilliger tijdelijk de zorg over. Meer informatie over een dergelijke overname, kunt u vinden op Respijtwijzer.nl.

Bij een ondersteuningsaanvraag wordt er via de Wmo ook onderzoek gedaan naar de mantelzorg en de cliƫnt. Wanneer blijkt dat de mantelzorg de zorg alleen kan volhouden wanneer een deel of delen van de hulp, zorg en toezicht tijdelijk of structureel wordt overgenomen, is er financiering via de Wmo een mogelijkheid. Er kan gekeken worden naar langdurige en tijdelijke respijtzorg. Bij tijdelijke respijtzorg gaat het om zorgovername van maximaal 4 weken. De zorg wordt geleverd in de vorm van hulp bij het huishouden, dagbesteding en kortdurend verblijf.

Vanzelfsprekend wordt  tijdens het onderzoek ook bekeken wat uw verzekering kan bieden. Er kan bijvoorbeeld bekeken worden of een indicatie voor opname in een instelling voor langdurige zorg op basis van de Wlz aanwezig is.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt van maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 12:00 uur bellen met afdeling Wmo via telefoonnummer 010 - 506 11 11 keuzenummer 1.