Vergunninghouders in Albrandswaard

Huisvesting in de gemeente

Wanneer asielzoekers in Nederland mogen blijven en een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen, moet hun plek in het asielzoekerscentrum zo snel mogelijk ter beschikking komen voor nieuwe asielzoekers. Om die uitstroom op gang te houden is in de Huisvestingswet vastgelegd dat deze zogenaamde vergunninghouders landelijk worden verdeeld naar inwonertal van de gemeente. Vergunninghouders hebben toestemming langere tijd in ons land te blijven en hebben daardoor recht op huisvesting. De huisvesting van vergunninghouders is een wettelijke taak en dus niet nieuw voor de gemeente. Ook de afgelopen jaren zorgde de gemeente en de woningbouwcorporaties voor woonruimte voor vergunninghouders. Meer informatie vindt u op de website van het COA.

Vluchtelingenwerk

Als vergunninghouders een woning in een gemeente hebben, kunnen zij beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland begeleidt de vluchtelingen die in Albrandswaard komen wonen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan.

Maatschappelijke begeleiding (pre-vestiging, coaching vestiging, integratie en participatie)

De begeleiding begint met ondersteuning van het opbouwen van een bestaan in de nieuwe woonplaats van de vergunninghouders. In samenwerking met de gemeente en de woningcorporaties ondersteunt Vluchtelingenwerk deze mensen bij alle praktische stappen die zij hierbij moeten nemen. Dit varieert van ondersteuning bij het afsluiten van een huurcontract, het aanvragen van een uitkering, het helpen bij het inrichten van het huis, tot het aanmelden van kinderen bij een school.

Na deze begeleiding volgt een traject dat gericht is op de zelfredzaamheid van vluchtelingen en participatie in de samenleving.

Contact

Vluchtelingenwerk ZuidWest Nederland, locatie Albrandswaard
Adres: Dorpsstraat 34, 3171 EH Poortugaal
Openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur
E-mail: albrandswaard@vluchtelingenwerk.nl
Telefoon: (010) 236 80 00