Verbouwen

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan inzien en overzicht vastgestelde ruimtelijke plannen.

Naar informatie over bestemmingsplannen

(Ver)bouwen

Inzien bouwplannen en -tekeningen, melden start of einde bouw, omgevingsvergunning.

Naar verbouwen en slopen

Slopen gebouw of woning

Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u wellicht een sloopmelding doen.

Naar slopen gebouw of woning