Veiligheid

Buurtpreventie

Buurtpreventieteam, Whatsapp buurtpreventie.

Naar buurtpreventie

Veiligheid op straat

Wijkagenten, BOA's, risicokaart.

Naar Veiligheid op straat

Iets melden

Melden discriminatie, overlast of vandalisme, vernielingen, ongeluk en dergelijke.

Naar Iets melden

Zelf zorgen voor een veilige omgeving

Tips voorkomen fietsendiefstal, auto-inbraak, woninginbraak.

Naar Zelf zorgen voor een veilige omgeving

Burgernet

Ontvang een oproep wanneer er een incident in uw omgeving plaatsvindt.

Naar Burgernet

Integraal veiligheidsbeleid

In het veiligheidsbeleid is de aanpak voor de komende jaren beschreven.

Naar Integraal veiligheidsbeleid