Taaleis

De taaleis geldt voor inwoners van Nederland die nog niet goed of helemaal geen Nederlands spreken en een bijstands uitkering ontvangen van de gemeente.

Wanneer u in Nederland komt wonen is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk werk zoekt. De bijstands uitkering is niet voor een levenslang onderhoud. Op het moment dat u de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheerst, kan het zijn dat u moeite heeft met het vinden van een baan.

Beheersing Nederlandse taal

De regering heeft besloten dat iedereen die in Nederland woont en een bijstandsuitkering krijgt, de Nederlandse taal moet leren spreken, schrijven en lezen. Het is niet zo dat u dit alles vloeiend moet kunnen, maar op het niveau van een groep 8 leerling van de basisschool. U dient aan te kunnen tonen dat u de Nederlandse taal op dit niveau beheerst en daarom moet u een diploma halen.

Toets

U kunt dit diploma behalen door het maken van een toets. De toets wordt  u gratis aangeboden door uw gemeente en meet of u de taal daadwerkelijk op het juiste niveau beheerst. Wanneer u de toets haalt krijgt u hier een diploma voor. Wanneer u de toets niet haalt, verwacht de gemeente van u dat u zich inspant om uw Nederlands te verbeteren en de toets later wel haalt.

Korten op de bijstandsuitkering

Op het moment dat u weigert om u in te spannen en uw Nederlands niet wilt verbeteren, heeft dit gevolgen op uw uitkering. De gemeente kan besluiten om te korten op uw uitkering. Dit houdt in dat u in de eerste 6 maanden dat u zich niet inspant 20% minder krijgt, de tweede 6 maanden 40% minder en na een jaar kan het zijn dat u helemaal geen uitkering meer krijgt.