Starterslening

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk. De Starterslening is een aanvullende lening die het verschil overbrugt tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat u als starter volgens de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) maximaal kan lenen.

Voorwaarden

Om voor een Starterslening in aanmerking te komen moet aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. U komt in aanmerking voor een Starterslening wanneer:

 • U in Albrandswaard verblijfsgerechtigd en woont;
 • U niet eerder (mede)eigenaar bent geweest van een koopwoning;
 • U op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewoont of minimaal 1 jaar inwonend bent bij (pleeg)ouders;
 • U de woning zelf gaat bewonen.

De Starterslening is van toepassing op alle bestaande- en nieuwbouwwoningen in de gemeente Albrandswaard, waarvan de totale verwervingskosten niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de geldende actuele NHG normen. Onder verwervingskosten vallen ook meerwerk- en verbouwingskosten.

De Starterslening wordt toegekend onder de bepalingen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Voor uw eerste hypotheek gelden ook enkele voorwaarden.

Hoogte Starterslening

De hoogte van de Starterslening hangt af van:

 • uw inkomen;
 • uw eigen vermogen.

De Starterslening mag maximaal 20% van de totale verwervingskosten (het totaal van de kosten om een woning te kunnen kopen) bedragen. De verwervingskosten bestaan naast de koopsom uit onder andere de overdrachtsbelasting (bestaand huis) en financieringskosten, eventueel meerwerk en rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis). Het maximum bedrag per Starterslening bedraagt € 35.000,-.

Hoe werkt een Starterslening?

 • Uw totale financiering bestaat uit een hypothecaire lening bij een bank van uw keuze en een Starterslening die u afsluit bij de SVn.
 • De eerste drie jaar is de Starterslening renteloos en aflossingsvrij.
 • Na het derde jaar van de looptijd wordt uw rente en aflossing herzien.
 • Op verzoek vindt na 3, 6, 10 en 15 jaar een hertoetsing van uw inkomen plaats. Als dan blijkt dat uw financiële draagkracht niet (voldoende) is gestegen, dan worden rente en aflossing aan uw situatie aangepast volgens de uitvoeringsregels van de gemeente.
 • U kunt altijd kosteloos extra aflossingen doen op uw Starterslening.
 • Bij de verkoop van de woning lost u de Starterslening volledig af.

Aanvragen

U heeft een huis gevonden die u graag wilt kopen. Het huis is een koophuis dat voor de Starterslening in aanmerking komt. Een hypotheekadviseur kan u vertellen welk bedrag u kunt lenen en wat het u precies per maand gaat kosten. Hij kan u ook informeren over de Starterslening. U tekent een voorlopig koopcontract onder voorbehoud dat de financiering rond komt. Daarna vraagt u bij de gemeente een Starterslening aan.

Dit gaat als volgt in zijn werk:

 • U vraagt een aanvraagformulier aan bij de gemeente. Dit kan zowel telefonisch als schriftelijk (t.a.v. Mevrouw S. Embregts);
 • U stuurt het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met de gevraagde gegevens naar het SVn;
 • Het SVn bekijkt uw financiële situatie en bedrag dat aan de Starterslening nodig is en stuurt een advies naar de gemeente;
 • Op basis van het advies van SVn neemt de gemeente een besluit. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het besluit;
 • Vervolgens vraagt u via uw hypotheekadviseur één of meerdere offertes op voor uw eerste hypotheek. U stuurt de ondertekende offerte naar de SVn. Als deze eerste hypotheek voldoet aan de voorwaarden, krijgt u van de SVn de offerte voor de Starterslening.
 • Na akkoord gaan de eerste hypotheek en de Starterslening naar de notaris.