Polder Albrandswaard

De polder Albrandswaard is de ‘voortuin’ van Poortugaal en Rhoon. Het is een belangrijk gebied voor de ruimtelijke beleving en de sociaal culturele identiteit van de gemeente Albrandswaard. In de polder Albrandswaard zijn op dit moment veel verschillende functies te vinden. Het gebied biedt mogelijkheden om tot een hoogwaardige inrichting te komen, maar geeft nu een rommelig beeld. Voor de toekomst van de polder zijn verschillende ruimtelijke invullingen denkbaar. Het is daarom wenselijk om ontwikkelingen niet maar ‘op ons af te laten komen’, maar als gemeente Albrandswaard een duidelijke visie uit te werken.

Waar zijn we mee bezig?

Op dit moment loopt de bestemmingsplanprocedure rondom het bestemmingsplan 'Polder Albrandswaard' nog steeds. Inmiddels heeft de Raad van State op 8 juni een tussenuitspraak gedaan naar aanleiding van de drie ingediende beroepschriften tegen het bestemmingsplan Polder Albrandswaard. Een tweetal beroepen zijn niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat de Raad van State van mening was dat de indieners geen direct belanghebbende zijn.

Wel dient de gemeente een correctie binnen 21 weken in het bestemmingsplan te doen. Concreet betekent dit dat er binnen 21 weken een gewijzigd vaststellingsbesluit door de gemeenteraad wordt genomen om de verbeelding in overeenstemming te brengen met de laatste wijzigingen ingebracht door de gemeenteraad, middels een amendement (14 september 2015). Naar verwachting wordt in september 2016 het wijzigingsbesluit behandeld door de gemeenteraad. Dit besluit wordt te zijner tijd gepubliceerd.

Na de einduitspraak van de Raad van State volgt uiterlijk eind 2016 een onherroepelijk bestemmingsplan. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden start de uitvoeringsfase. In deze fase gaan we aan de slag met de initiatieven die zijn opgenomen in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Start verkoop Polderzicht

De verkoop van vijf riante kavels aan de Albrandswaardseweg onder de naam 'Polderzicht' is gestart. Geïnteresseerden kunnen op deze kavels een woning naar eigen smaak bouwen, die passend is in het polderlandschap. Het betreft kavels van circa 992 m2 tot 1.200 m2 met een vanaf prijs van € 475.000 (V.O.N. incl. btw) per kavel. Indien u interesse heeft in een kavel en akkoord gaat met de verkoopvoorwaarden, kunt u een optie nemen op de kavel (optievergoeding bedraagt € 500,-).

Meer informatie

De brochure, verkoopvoorwaarden en overige informatie kunt u onderaan deze pagina downloaden. Of neem een kijkje op de website Vrije kavels in de BAR regio. Een optieverzoek kunt u sturen naar info@vrijekavelsbar.nl, geef in uw e-mail duidelijk aan voor welke kavel u een optie wilt. Wij sturen u dan een optieformulier toe wat u ondertekend dient terug te sturen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met projectondersteuner Barteld de Vries, telefoon (010) 506 17 50 / e-mail b.d.vries@bar-organisatie.nl.