Persoonsgebonden budget, jeugd

De gemeente heeft met verschillende zorgaanbieders een contract gesloten zodat ondersteuning en zorg geboden kan worden aan kinderen en jeugdigen die dat nodig hebben. Dit aanbod is breed  ingekocht. Dit wil zeggen dat er een diversiteit aan aanbieders is, met eigen kenmerken en expertises. Toch kan het zijn dat dit aanbod om verschillende redenen niet aansluit bij uw voorkeuren of behoeften. Zo kan het zijn dat uw kind zorg nodig heeft die slecht in te plannen valt, of wilt u de mogelijkheid een aanbieder te kiezen die aansluit bij uw persoonlijke levenssfeer. Om ervoor te zorgen dat de beste ondersteuning en hulp geboden wordt, kan een Persoonsgebonden Budget (PGB) ingezet worden.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Een budget wordt verstrekt, indien:

  • de jeugdige en zijn ouder naar het oordeel van het college in staat zijn de aan een budget verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren;
  • de jeugdige en zijn ouder zich gemotiveerd op het standpunt stellen dat zij de individuele voorziening niet wensen geleverd te krijgen door een door het college voorgestelde jeugdhulpaanbieder, en
  • naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort en die de jeugdige en zijn ouder van het budget willen betrekken, van goede kwaliteit is.

PGB kan soms niet worden ingezet

Niet alle ondersteuning kan met een PGB worden ingekocht. In principe kunnen alle individuele voorzieningen (alle niet-vrij toegankelijke voorzieningen) op het gebied van jeugdhulp met een PGB ingezet worden. Ondersteuning in de vorm van een PGB is dus niet mogelijk voor algemene, voorliggende voorzieningen. Daarnaast kan een PGB niet ingezet worden bij Jeugdzorgplus, het aanbod van gecertificeerde instellingen (JB/JR), crisiszorg en het AMHK/Veilig Thuis.

Formeel en informeel PGB

Er zijn twee soorten PGB’s die ingezet kunnen worden. Bij een formeel PGB wordt de zorg ingezet bij een particuliere zorgverlener of bij een (niet gecontracteerde) zorginstelling. Ook is het mogelijk zorg in te zetten van familie of bekenden uit het sociale netwerk. In dit geval spreken wij van een informeel PGB.

Ondersteuning van het wijkteam

Het wijkteam bekijkt samen met u welke zorg nodig is, hoe vaak en voor welke periode. Indien u kunt beargumenteren waarom de door de gemeente ingekochte aanbieder niet aansluit bij uw voorkeuren, kan worden besloten een PGB toe te kennen. Het wijkteam zal bepalen of u in aanmerking komt om de door het wijkteam toegekende zorg in te zetten met een PGB. Hierbij zal het wijkteam ook de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt voor uw kind beoordelen.

Contactgegevens wijkteam