Participatiewet

De Participatiewet is de vervanger van de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wajong. De Participatiewet geldt voor iedereen met een bijstandsuitkering en voor iedereen die kan werken, maar het niet alleen redden op de arbeidsmarkt.

De gemeente wil mensen met een bijstandsuitkering aansporen om actief mee te doen in de samenleving. Daarnaast ondersteunt de gemeente hen die hulp nodig hebben bij het vinden van een baan. Denk hierbij aan mensen die wegens een handicap geen volledige baan aankunnen.

De Participatiewet heeft als doel dat mensen zowel met als zonder beperking een baan vinden bij een gewone werkgever. De gemeente voert de wet uit en zorgt voor begeleiding naar werk waar dit nodig is. Daarnaast kan de gemeente ervoor zorgen dat u een uitkering krijgt, wanneer nodig.

Meer informatie

Op onderstaande pagina’s kunt u meer informatie vinden over uitkeringen: