Participatiewet

Je ontwikkelen, mensen ontmoeten, een bijdrage leveren en bouwen aan je toekomst. Dat doet meedoen in de samenleving met je. Om ervoor te zorgen dat iedereen naar vermogen mee kan doen, is er de Participatiewet.

Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden

Ook mensen met een arbeidsbeperking. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong. De Participatiewet is er sinds 1 januari 2015.

De gemeente helpt

De gemeente voert de Participatiewet uit. De gemeente zorgt dan ook voor ondersteuning bij het zoeken naar werk als dat nodig is. Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden tijdelijk een uitkering van de gemeente krijgen, totdat u werk gevonden heeft.

Niet iedereen kan betaald werken

De gemeente gaat dan samen met u aan de slag, zodat u vrijwilligerswerk of een tegenprestatie kunt doen. Soms kunt u een vrijstelling krijgen van arbeidsverplichtingen.

Meer informatie vindt u bij ‘Geld en werk

Hier vindt u meer informatie over ondersteuning bij het zoeken van werk, uitkeringen, vrijwilligerswerk, tegenprestatie enz. Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur: (010) 506 11 11.