Overzicht bestemmingsplannen

De gemeente stelt steeds vaker haar bestemmingsplannen digitaal beschikbaar. Dit doen wij door deze te publiceren op de website ruimtelijkeplannen.nl. Uiteraard kunt u plannen ook in het gemeentehuis inzien. Hier kunt u bovendien uitleg krijgen.

Op dit moment zijn de volgende ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar:

Beeldkwaliteitplannen

Beeldkwaliteitplannen helpen en sturen in de vraag wat passend en wenselijk is voor een bepaald gebied in de gemeente. Zij zijn heel bepalend in de ruimtelijke randvoorwaarden van een bepaalde ontwikkeling in de omgeving. Bouwplannen worden getoetst aan beeldkwaliteitsplannen: past de ontwikkeling wel bij de identiteit van een gebied? Door het laten zien van samenhang, ruimtelijke oplossingen, karakteristieken en manieren om deze te versterken heeft de gemeente Albrandswaard voor een groot aantal plangebieden beeldkwaliteitplannen die u inspireert en meeneemt bij het maken van een gebiedseigen en haalbaar ruimtelijk plan. Bijvoorbeeld bij de (ver)bouw van een woning in het buitengebied van Rhoon, de Polder Albrandswaard, een ontwikkeling langs de Groene Kruisweg of een ontwikkeling in een ander plangebied.

Overzicht van de beeldkwaliteitplannen die gelden in de gemeente Albrandswaard: