Ondernemen

Informatie voor ondernemers

Contactpersoon voor ondernemers, aanbestedingen, eHerkenning en werkgeversservicepunt.

Naar Informatie voor ondernemers

Bouwen, verbouwen en slopen

(Ver)bouwen, omgevingsvergunning, sloopmelding, makelaarsinformatie, bestemmingsplannen.

Naar Bouwen, verbouwen en slopen

Overige vergunningen, ontheffingen

Evenement of activiteiten organiseren, reclame plaatsen, voorwerpen plaatsen op de weg.

Naar Vergunningen, ontheffingen

Afval en milieu

Bedrijfsafval, sanering bodem- vervuiling, omgevingsvergunning, reinigingsrechten bedrijfsafval.

Naar Afval en milieu

Horeca en detailhandel

Online vergunningen of ontheffingen aanvragen voor horecabedrijven en detailhandel.

Naar Horeca en detailhandel

Belastingen

Onroerende zaakbelasting (OZB), precariobelasting.

Naar Belastingen

Verkeer, parkeren en wegen

Parkeren van grote voertuigen, parkeerschijfzone, bijzondere transporten.

Naar Verkeer, parkeren en wegen